اطلاعات تحویل کالا

اطلاعات تحویل کالا

 دو نوع تحویل و ارسال در این فروشگاه تعریف شده است.

نوع اول شامل پرداخت های بانکی یعنی حواله به حساب میباشد و کالای خریداری شده به این طریق بعد از وصول حواله درمدت یک روز کاری به آدرس خریدار ارسال خواهد گردید

نوع دوم پرداخت حضوری در محل فروشگاه میباشد.TOP