قوانین و ضوابط سایت

قوانین و ضوابط سایت

این وب سایت مخصوص همکاران بوده و فروش فقط برای همکاران مهرساز و گراورساز خواهد بود.

بدیهی است تعداد خرید همکاران عزیز باید بصورت کارتن سه لایه که در تعداد 50 تایی و 20 تایی میباشد انجام گردد.

همچنین شما سروران مینوانید در تعداد کارتن های مادر بصورت 300 تایی یا 450 تایی درخواست خرید نمایید

با تشکر مدیریت سایت

TOP